مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
سایت ساده - این پکیج دارای پشتیبانی نیست و تنها برای نمایندگی های شرکت توصیه می گردد.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
سایت ویژه - این پکیج اصلی شرکت می باشد و به شرکت ها توصیه می شود.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
سایت تجاری - این پکیج به شرکت هایی که فروشگاه اینترنتی می خواهند پیشنهاد می شود.

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.207.247.69) وارد شده است.